Zo werken wij samen

De directe leefomgeving waarin een kind opgroeit vormt de basis voor het verdere leven. Kinderen en hun ouders bewegen zich dagelijks tussen allerlei voorzieningen.

Thuis, school, sportclub, gemeente, bibliotheek, huisarts en meer. Ieder zet zich in vanuit eigen deskundigheid. Wij geloven dat als alle betrokken partijen rondom het kind samenwerken, we een ecosysteem creëren voor de optimale ontwikkeling van ieder kind: It takes a village to raise a child!

In dit ecosysteem geldt één gemeenschappelijk belang: het kind. Samenwerken, meedenken, onderling vertrouwen en verbondenheid zijn drijvende krachten. Onze kinderopvanglocaties maken deel uit van de lokale gemeenschap. Dichtbij en betrokken. Ook landelijk zetten wij ons als organisatie in door in gesprek te gaan, te investeren, te verbinden en onze pedagogische expertise en ervaring te delen.

Wat kunnen we voor je doen?

Succesvolle samenwerking is vrijwel altijd maatwerk, maar natuurlijk brengen we ook eerder opgedane ervaringen in. Belangrijk is dat we eerst kennismaken, elkaar beter leren kennen en begrijpen. Pas dan ontstaan de beste ideeën, ontdekken we nog onontdekte mogelijkheden. Dus voel je welkom. 

  • We brengen je in contact met de juiste collega(’s). Van de dichtstbijzijnde locatie, in de regio of van ons centrale servicekantoor.
  • We leggen onze missies naast elkaar, ontdekken waar we samen van meerwaarde kunnen zijn voor kindontwikkeling en hoe we elkaar kunnen helpen bij het bereiken van onze doelen.
  • Als we beiden enthousiast zijn, praten we door over de mogelijkheden en verdere invulling. Goed werk heeft tijd nodig, maar we gaan graag intensief samen aan de slag om snel tot resultaat te kunnen komen.
  • En we streven ernaar duurzaam te blijven samenwerken.

 

Samen kun je meer bereiken dan alleen. Veel meer. Door samen te werken, kunnen wij de cirkel rondom het kind versterken en meer betekenen in hun ontwikkeling.