Wiskids

Wat wij wiskunde noemen, begint bij de pure verwondering van het jonge kind. Wiskunde is het ritme van muziek. Wiskunde zit in de ordening van bloemblaadjes, in een bouwsel van blokken en in de perfecte cirkel van de vollemaan. Het prille begin van abstract denken en logica vind je overal om je heen. En je gebruikt het, als je met je kind de ingrediënten afmeet voor een appeltaart. Het dagelijks leven is het begin van wiskunde. En van Wiskids.

Spelen is leren

Elke dag doen zich situaties voor waarbij kinderen uit zichzelf al spelend bezig zijn met sorteren, ordenen, waarbij ze rekenkundige begrippen gebruiken. Groter en kleiner, meer en minder, veel en weinig of langer en korter. Bij Humankind lokken we dit soort situaties uit. Wij zorgen ervoor dat kinderen al spelend op een nieuwe manier de wereld ontdekken. Hiervoor gebruiken we onze eigen methode Wiskids. De Wiskikker die daarbij hoort, neemt de kinderen mee op avontuur naar verschillende landen. In Het Land van Kilo en Meter spelen de kinderen met gewichten. Ze ontdekken vormen in Het Land van Achter en Hoeks.

Wiskids thuis

Wat betekent Wiskids? Hoe kan je thuis ook onze Wiskids methode toepassen? Pedagogisch medewerkster Marleen legt het in dit filmpje aan je uit.

 

Volg onze playlist op Youtube en krijg nog meer Wiskids tips!

 

Peuters zijn dol op Wiskikker

Wiskikker is het themafiguur, de hoofdpersoon van Wiskids. Samen met hem gaan de kinderen bijvoorbeeld naar het Land van Ratjetoe, waar ze met de verzameleekhoorns leren sorteren en groeperen. En naar Het land van Regelmaat, waar ze patronen, regelmatigheden en symmetrie ontdekken. In totaal zijn er zes landen. Wiskids is een ontdekkingsreis en geen rekenles met goede of foute antwoorden. Wij laten de kinderen vrij denken. En van gedachten wisselen met leeftijdsgenootjes die misschien iets anders in hun hoofd hadden. Ze ervaren dat er vaak meerdere mogelijkheden zijn en dat het soms best een uitdaging is om te vertellen hoe je tot een bepaald antwoord bent gekomen.

Tips voor ouders

 Tellen, rekenen en redeneren gebeurt op jonge leeftijd vaak onbewust. Tijdens dagelijkse dingen, zoals spelen of tafeldekken. Dit kun je ook thuis spelenderwijs doen. Gewoon, door spelletjes - juist dat zijn leersituaties - met alledaagse materialen. Elk kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Door open vragen te stellen, motiveer je kinderen vanuit hun eigen belevingswereld te redeneren. Bij Wiskids gaat het om doen, uitproberen, nadenken, verwonderen en ontdekken. Met plezier!

Thuis met je kind(eren) aan de slag met Wiskids? Wij hebben een aantal handige materialen voor je beschikbaar gesteld. Leuk om thuis te ontdekken!