Regel het direct

Buitenschoolse opvang in Brunssum

Interesse?

Interesse in Buitenschoolse opvang Blitzkikkers? Neem contact op met Regiokantoor Limburg-Zuid. Audrey, Babs, Odi, Yvonne, Tim en Annelies helpen u met:

 • het plannen van een rondleiding
 • vragen over de inschrijving
 • inzage in beschikbaarheid
 • alle vragen over de opvang voor je kind
Bel 045-5711254 Bel mij terug

maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:30 uur

Buitenschoolse opvang Blitzkikkers

Veelgestelde vragen

 • Hoe lang is de wachttijd voor een plaats op een centrum voor buitenschoolse opvang?

  Dat is erg afhankelijk van de locatie en van de dagen waarop je een plaats nodig hebt. Over het algemeen zijn maandag, dinsdag en donderdag drukbezette dagen. Op woensdag en vrijdag is het over het algemeen minder druk en zijn meestal nog plaatsen beschikbaar.

 • Mijn kind zit al op een kinderdagverblijf van Kinderopvang Humanitas. Als hij vier wordt, heeft hij dan automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang?

  Je hebt niet automatisch een plaats op de BSO. Niet alle ouders willen namelijk gebruikmaken van dit aanbod als hun kind naar de basisschool gaat. Het is van belang dat u zich tijdig opgeeft bij het regiokantoor. Dat kan al vanaf de dag dat je kind twee jaar wordt. Of je kind geplaatst kan worden, hangt af van het aantal beschikbare plaatsen, een mogelijke wachtlijst, je voorkeursdagen en de omvang van de BSO.

 • Hoeveel kinderen zijn er in een groep op de buitenschoolse opvang?

  In de buitenschoolse opvang zijn twee pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor een groep van twintig kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. Voor kinderen van 8-13 jaar kan de groepsomvang dertig kinderen zijn. Er is dan een extra volwassene als achterwacht aanwezig.

 • Werkt Kinderopvang Humanitas met verticale of horizontale groepen in de buitenschoolse opvang?

  Of er sprake is van verticale (leeftijd 4 – 13 jaar) of horizontale groepen (leeftijdsgroepen 4 – 7/8 en 7/8 – 13 jaar), hangt af van het aantal kinderen dat gebruikmaakt van een bepaalde BSO en de mogelijkheden van de betreffende locatie. Altijd, ook binnen verticale groepen, wordt het aanbod afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.

 • Is de buitenschoolse opvang ook geopend als de school vrij geeft vanwege een studiedag?

  Kinderopvang Humanitas verzorgt ook een aanbod op dagen dat de school gesloten is vanwege ADV- of studiedagen van leerkrachten. Deze extra openingsdagen worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt op basis van informatie van de scholen. Hoe dit aanbod eruit ziet, is afhankelijk van het aantal kinderen dat op deze dagen gebruikmaakt van de BSO. Het kan zijn dat de BSO op een andere locatie geboden wordt. Als er sprake is van slechts één of twee jonge kleuters kunnen zij op het kinderdagverblijf in de buurt een aanbod krijgen.

 • Hoe worden de kinderen van school opgehaald om naar de buitenschoolse opvang te gaan?

  Bij voorkeur komen kinderen lopend of met de fiets naar de BSO. Dat is afhankelijk van de leeftijd en de afstand. Medewerkers van Kinderopvang Humanitas halen de jongste kinderen altijd op van school. Als de BSO te ver weg ligt van de school (meer dan 15/20 minuten lopen) is vervoer per auto, busje of taxi mogelijk.

 • Kom ik in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang?

  Om de Kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. Je kunt de toeslag ook krijgen als je niet werkt, maar jij je kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een reïntegratietraject te volgen via het UWV of de gemeente. Verder moet je kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan. Zie ook www.toeslagen.nl bij het item Kinderopvangtoeslag.

 • Hoe weet ik of de locaties van Kinderopvang Humanitas geregistreerd zijn?

  Alle kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas zijn officieel geregistreerd bij de gemeente. De verschillende gemeenten waarin de centra zich bevinden, houden deze registraties bij. Je kunt de registratie downloaden op de pagina van de locatie van jouw keuze.

 • Hoe kan ik dagdelen structureel wijzigen c.q. de opvang opzeggen?

  Binnen Kinderopvang Humanitas verstaan we onder mutaties wijzigingen op een bestaande overeenkomst. Het kan zijn dat er behoefte is aan meer, minder, andere opvangdagen of volledige stopzetting van de opvang. Ook is het mogelijk dat er voor een andere locatie of een andere school (dit in verband met product) gekozen wordt. Er is ook sprake van een mutatie als er een wijziging wordt doorgegeven voor de feitelijke start van de opvang. Kortom elke wijziging die betrekking heeft op een eerder afgesloten (plaatsings)overeenkomst.

  Voor alle mutaties geldt dat alleen schriftelijk ondertekende of per e-mail aangevraagde wijzigingen, ingediend bij de afdeling Verkoop, Plaatsing & Planning, in behandeling worden genomen. Uiterlijk één week na ontvangst van je verzoek informeren wij je over de mogelijkheden. Als de wijziging (nog) niet mogelijk is, plaatsen wij je aanvraag – in overleg met jou – op een wachtlijst. Indien je het aantal opvangdagen/dagdelen wilt verminderen, geldt de opzegtermijn zoals in de Leveringsvoorwaarden vermeld staat.

 • Ik werk op wisselende dagen. Kan ik dan in de reguliere kinderopvang terecht?

  Op diverse locaties hebben we een speciaal aanbod voor ouders met wisselende werktijden. Vraag er naar bij het regiokantoor of de locatiemanager.

 • Mijn kind wordt binnenkort vier jaar en gaat naar de basisschool. Kan hij dan terecht op de buitenschoolse opvang?

  Of je vierjarige straks naar de buitenschoolse opvang kan, hangt af van het tijdstip waarop je je opgegeven hebt en of er een plaats beschikbaar is op de door jou gewenste dag(en). Wij adviseren ouders om rond de tweede verjaardag van hun kind door te geven aan de afdeling Plaatsing en Planning van het regiokantoor of zij aansluitend aan het kinderdagverblijf gebruik willen maken van de buitenschoolse opvang. De medewerkers van het regiokantoor kunnen je informeren over de mogelijkheden.

 • Kom ik in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang?

  Om Kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele partner allebei werken of een opleiding volgen. Je kunt de toeslag ook krijgen als je niet werkt, maar jij je kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratie traject te volgen via het UWV of de gemeente. Verder moet je kind naar een geregistreerde kinderopvangorganisatie gaan. Zie ook www.toeslagen.nl bij het item Kinderopvangtoeslag.

 • Hoe weet ik of de locaties van Kinderopvang Humanitas geregistreerd zijn?

  Alle kinderdagverblijven en centra voor buitenschoolse opvang van Kinderopvang Humanitas zijn officieel geregistreerd. De verschillende gemeenten waarin de locaties zich bevinden, houden deze registraties bij. Je kunt de registratie downloaden op de pagina van de locatie van jouw keuze.

 • Hoe kan ik dagdelen structureel wijzigen c.q. de opvang opzeggen?

  Binnen Kinderopvang Humanitas verstaan we onder mutaties wijzigingen op een bestaande overeenkomst. Het kan zijn dat er behoefte is aan meer, minder, andere opvangdagen of volledige stopzetting van de opvang. Ook is het mogelijk dat er voor een andere locatie of een andere school (dit in verband met product) gekozen wordt. Er is ook sprake van een mutatie als er een wijziging wordt doorgegeven voor de feitelijke start van de opvang. Kortom elke wijziging die betrekking heeft op een eerder afgesloten (plaatsings)overeenkomst.

  Voor alle mutaties geldt dat alleen schriftelijk ondertekende of per e-mail aangevraagde wijzigingen, ingediend bij de afdeling Verkoop, Plaatsing & Planning, in behandeling worden genomen. Uiterlijk één week na ontvangst van je verzoek informeren wij je over de mogelijkheden. Als de wijziging (nog) niet mogelijk is, plaatsen wij je aanvraag – in overleg met jou – op een wachtlijst. Indien je het aantal opvangdagen/dagdelen wilt verminderen, geldt de opzegtermijn zoals in de Leveringsvoorwaarden vermeld staat.