Overheid

De gemeente is een belangrijke en belanghebbende partij in de lokale cirkel rondom het kind. Op al onze locaties hebben wij te maken met de gemeente, gemeentelijk beleid en instellingen. Voor huisvesting, gebruik van voorzieningen en bijvoorbeeld het organiseren of bezoeken van bepaalde activiteiten. Onze intentie tot samenwerking en goed, laagdrempelig contact opent deuren. Dit komt de ontwikkeling van ieder kind ten goede. Op landelijk niveau investeren wij als grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en –ontwikkeling in het verbinden van mensen en partijen. En het delen van onze inzichten, ervaring en kennis.

Wat kunnen we voor je doen?

Zowel op lokaal als landelijk niveau zijn wij een gesprekspartner van formaat, denken wij mee vanuit onze pedagogische expertise, adviseren wij waar het gewenst is bij beleidsvorming en vullen wij dit beleid ook praktisch in. Wat speelt er in de gemeente, wat is de specifieke situatie en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat elk kind alle kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen? VVE, extra aandacht voor taal of gezonde voeding. Of vroege signalering van achterstanden om later problemen te voorkomen. Een goed begin is het halve werk en van groot belang voor het opgroeiende kind. En soms ook voor de ouders.

Ook samenwerken?

Wij willen je beter leren kennen, samen kijken of we onze krachten kunnen bundelen. Samen onderzoeken wat nodig is, waar behoefte aan is of wat je wens is. Vervolgens brengen we bijvoorbeeld de juiste personen met elkaar in contact of stellen we een maakteam samen. Op kleine schaal of juist vanuit een grote gedachte, uitgaande van verschillende perspectieven en vakgebieden. Samenwerking is maatwerk met maar één doel: optimale ontwikkeling van ieder kind. We gaan graag met je in gesprek.

Bel 0900 - 5 10 15 20 en toets je postcode in om terecht te komen bij het dichtstbijzijnde regiokantoor.