Organisatie

Op ruim 450 locaties zetten onze ruim 2900 medewerkers zich met hart, hoofd en handen in voor onze missie: optimale groei en bloei van ieder kind. Onze organisatie wordt geleid door een Raad van Bestuur, die wordt bijgestaan door de concernstaf en het secretariaat.

Missie

Wij hebben maar één doel: Optimale groei en bloei van ieder kind

Dit is het bestaansrecht van Humankind, de grootste niet-commerciële organisatie en partner op het gebied van kinderopvang en –ontwikkeling in Nederland. Wij leveren een bijdrage aan een mooiere samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst.

Visie

Humankind gelooft dat de context waarin kinderen opgroeien bepalend is voor hun geluk, gezondheid, gedrag en hun (talent)ontwikkeling. Wij realiseren een blijvende positieve impact op het leven van ieder kind door binnen hun lokale leefomgeving samen te werken met betrokken partijen op basis van onze pedagogische visie en expertise. 

471 locaties

verspreid door heel nederland

2932 medewerkers

 staan dagelijks klaar voor je 

23.740 kinderen

bezoeken wekelijks onze locaties 

Onze organisatie wordt geleid door een Raad van Bestuur, bestaande uit Sacha Ausems en Jan-Evert Post. Onder de Raad van Bestuur vallen de regiodirecteuren. Zij sturen de medewerkers van onze Klantenservice aan en de managers van alle locaties. De Raad van Toezicht, de Centrale Oudercommissie en de Ondernemingsraad zijn de organen voor toezicht, advies en medezeggenschap.

Raad van Bestuur

Sacha Ausems is sinds 2016 verbonden aan Humankind als voorzitter van de Raad van Bestuur. Sacha was eerder directeur specialistische en intramurale zorg bij zorgorganisatie Thebe in West- en Midden-Brabant. Naast haar uitgebreide ervaring in diverse directiefuncties in de zorgsector, heeft zij haar sporen ook ruimschoots verdiend in het bedrijfsleven. Vanuit een stevige bedrijfskundige basis in een commerciële wereld koos Sacha er in 2005 bewust voor om over te stappen naar de maatschappelijke sector van zorg en onderwijs.

Jan-Evert Post is sinds 2017 actief voor Humankind als lid van de Raad van Bestuur, met als aandachtsgebied financiën, huisvesting, ICT en bedrijfsvoering. Jan-Evert was voorheen werkzaam bij de ING Bank, waar hij vanaf 2002 diverse functies heeft vervuld, laatstelijk als lid van de directie vastgoed-financieringen. Als energieke manager met bestuurlijke ervaring in strategische, commerciële en organisatorische processen zet hij in op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

131

kinderdagverblijven

214

centra voor buitenschoolse opvang

90

peuteropvang locaties 

Raad van toezicht

Toezicht houden, meedenken, met raad en advies de Raad van Bestuur terzijde staan, werkgeverschap voor de Raad van Bestuur en verantwoording afleggen: dat zijn samengevat de taken van de Raad van Toezicht van Humankind

De leden van de Raad van Toezicht volgen alert en kritisch het functioneren van Humankind en van de leden van de Raad van Bestuur. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen van Humankind en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Humankind de komende jaren nodig heeft. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vijf leden. Mevrouw drs. Trudy Prins is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad, de heer drs. Wim van Hulsenbeek op voordracht van de Centrale Oudercommissie.

Klik hier voor de leden van de Raad van Toezicht.