Organisatie

Op ruim 470 locaties zetten onze ruim 2800 medewerkers zich met hart, hoofd en handen in voor onze missie: optimale groei en bloei van ieder kind. Onze organisatie wordt geleid door een Raad van Bestuur, die wordt bijgestaan door de concernstaf en het secretariaat.

Missie

Wij hebben maar één doel: Optimale groei en bloei van ieder kind

Dit is het bestaansrecht van Humankind, de grootste niet-commerciële organisatie en partner op het gebied van kinderopvang en –ontwikkeling in Nederland. Wij leveren een bijdrage aan een mooiere samenleving waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst.

Visie

Humankind gelooft dat de context waarin kinderen opgroeien bepalend is voor hun geluk, gezondheid, gedrag en hun (talent)ontwikkeling. Wij realiseren een blijvende positieve impact op het leven van ieder kind door binnen hun lokale leefomgeving samen te werken met betrokken partijen op basis van onze pedagogische visie en expertise. 

472

locaties verspreid door heel Nederland

2851

 medewerkers staan dagelijks klaar voor je 

25.306

kinderen bezoeken wekelijks onze locaties 

Onze organisatie wordt geleid door een Raad van Bestuur. Onder de Raad van Bestuur vallen de regiodirecteuren. Zij sturen de medewerkers van onze klantenservice en de managers van alle locaties aan. De Raad van Toezicht, de Centrale Oudercommissie en de Ondernemingsraad zijn de organen voor toezicht, advies en medezeggenschap.

Raad van Bestuur

Per 1 januari 2021 is Robin Alma voorzitter van de Raad van Bestuur. Robin neemt jarenlange, brede ervaring mee als directeur/bestuurder van grote landelijke organisaties als Witte Kruis en Ambulancezorg Nederland. Om een waardevolle bijdrage te leveren aan de realisatie van onze bedoeling en strategie, richt hij zich op het continu versterken en verbinden van onze regionaal verspreide organisatie. Samen met alle regiodirecteuren, (staf)managers, pedagogisch professionals en samenwerkingspartners. Hij onderschrijft de missie van Humankind: ‘Als je van betekenis wilt zijn, ook voor de samenleving van de toekomst, is het kind een prachtig en beloftevol startpunt.’

 

139

kinderdagverblijven

225

centra voor buitenschoolse opvang

108

peuteropvang locaties 

Raad van toezicht

Toezicht houden, meedenken, met raad en advies de Raad van Bestuur terzijde staan, werkgeverschap voor de Raad van Bestuur en verantwoording afleggen: dat zijn samengevat de taken van de Raad van Toezicht van Humankind

De leden van de Raad van Toezicht volgen alert en kritisch het functioneren van Humankind en van de leden van de Raad van Bestuur. Ze hebben oog voor wat wezenlijk is voor de maatschappelijke doelstellingen van Humankind en houden tegelijkertijd de continuïteit van de organisatie in de gaten.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de kwaliteiten die Humankind de komende jaren nodig heeft. 

Klik hier voor de leden van de Raad van Toezicht.