Onze visie

Hoe wij werken en onze belofte willen waarmaken komt voort uit onze visie. Onze pedagogische visie. Deze is gebaseerd op onze kindvisie en leefwereldvisie. Hoe zien wij het kind en zijn of haar leefwereld?

Leefwereldvisie

Opvoeden, kinderen helpen op te groeien, gaat beter als je het samen doet. Dat is de kracht van samen. Kinderen gedijen in een omgeving waarin professionals en niet­professionals samenwerken. Een leefomgeving die gestalte krijgt doordat ouders, buurtvoorzieningen, onderwijs, kinderopvang, zorg en andere betrokkenen samen verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige en gezonde bedding voor het kind. Kinderen hebben zo meer kans te krijgen wat ze nodig hebben, of het nu gaat om speel­ en ontwikkelmogelijkheden, talentontwikkeling of zorg. Kinderen hebben baat bij een sterk lokaal netwerk rond het gezin. Graag leveren wij een bijdrage aan het versterken van deze cirkel rondom het kind met onze pedagogische expertise. 

Kindvisie

Kinderen zijn ontdekkingsreizigers. Van nature nieuwsgierig naar anders of nieuw. Met iedere stap onderweg naar zoveel mogelijk zélf doen, denken en beslissen. Op de eigen manier, in eigen tempo, samen met anderen. Ieder kind ontdekt en beweegt de wereld.

Pedagogische visie

Waar hun eigen nieuwsgierigheid naar uitgaat, dat  willen kinderen ook zélf onder zoeken. Elke keer als ze dat doen, ontstaat concentratie en vergeten ze de wereld. De betrokkenheid bij hun bezigheid is groot, waardoor ze steeds weer een nieuwe stap zetten. Zo leren en ontwikkelen kinderen. Het gaat er daarbij niet om hoe slim je bent, maar hoe je slim bent. Ieder kind is slim op zijn eigen manier en beschikt over eigen talenten. Een kind krijgt bij ons de ruimte te ontdekken wat hij leuk vindt en waar hij goed in is. Dit geeft een boost aan zowel hun zelfvertrouwen als welbevinden. Wij zorgen voor randvoorwaarden, zoals een veilige omgeving, volwassenen die er zijn voor het kind, rijk materiaal en nieuwe inspiratie. Hier vind je ons pedagogisch beleid en hier onze pedagogiek in het kort.