Onze vier domeinen

In onze pedagogiek staan vier domeinen centraal. Iedere dag, voor ieder kind. Ongeacht leeftijd of opvangvorm.

Kindkracht en participatie

Ons uitgangspunt is respect voor de autonomie van kinderen. Onze kindercentra zijn democratische oefenplaatsen. Kinderen krijgen van ons het vertrouwen en de ruimte om zelf (op hun eigen manier en in hun eigen tempo) keuzes te maken, oplossingen te bedenken en uit te proberen. Wij luisteren naar kinderen, zien kinderen en geven hen de kans mee te denken en te beslissen. Op een gelijkwaardige en vaak zelfs leidende manier van inspraak.

Groen en duurzaam

We gunnen kinderen tijd en ruimte buiten, waar zij zich prettig voelen en avontuurlijk kunnen spelen. De kans om de natuur te leren kennen, te beleven en zelf een bijdrage te kunnen leveren is essentieel. Want kinderen die jong op een positieve manier in aanraking komen met natuur, laten de natuur niet meer los. Wij geven kinderen graag respect voor onze planeet mee. Groen en duurzaam is bijvoorbeeld te zien in onze activiteiten, onze inrichting en in (natuur)educatieve projecten, en ook in samenwerking met andere betrokken partijen.

Gezond en bewegen

Met beweging en gezonde voeding stimuleren wij kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Je ziet dit terug in ons gezonde voedingsbeleid, in onze focus op bewegen en buiten zijn. Wij stimuleren en faciliteren (bewustwording over) een gezonde levensstijl.

Denken en doen

We werken ontwikkelingsgericht aan gelijke kansen voor ieder kind. Kernbegrippen die je vindt in al onze werkwijzers zijn: een rijke speelomgeving, variatie aan materialen en aansluiten bij de ontwikkelingstaak van elk kind. Daarnaast zie je dit bijvoorbeeld terug in onze eigen Wiskidsmethode en het werken met VE­-programma’s.