Onze opvangvormen

Elk contact met Humankind heeft een blijvende positieve impact op het leven van een kind. Dat is onze bedoeling. Onze kinderopvang is waardevol, iets wat je ieder kind gunt. Ons aanbod is van hoge pedagogische kwaliteit, veelzijdig en compleet: in het hele land vind je onze kinderdagverblijven, peuter-opvang en buitenschoolse opvang. Alle kinderen van 0 tot 13 jaar zijn welkom bij ons.

Kinderdagverblijf 0-4 jaar

De wereld van een baby is nog klein, maar vol beloften en mogelijkheden. Een basis van veiligheid en voorspelbaarheid geeft je kind een gevoel van bescherming en vertrouwen. Dat is essentieel. Ook écht contact en kunnen bewegen en spelen in relatieve vrijheid zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een baby. Dat zie je terug in hoe wij de dingen doen. Het verschonen van de luier is een contactmoment, geen haastklus, en de voeding krijgt je baby bij één van ons op schoot, niet vastgesjord. Baby’s hebben ruimte nodig om zich vrij te kunnen bewegen. Daarom vind je bij ons een ruime grondbox, zodat ook de kleinsten vrijuit kunnen bewegen, en later ook kunnen rollen of kruipen.

Wij stimuleren, faciliteren, dagen uit, bieden aan wat past bij de ontwikkeling van je kind en geven onze kinderen graag liefde voor onze wereld mee. Een kind dat zelf kan zitten, wil zelf eten. En knoeien. Een kind dat kan lopen, wil springen, klimmen, klauteren en ravotten. Onze kinderen gaan veel en vaak naar buiten. Slecht weer bestaat bij ons niet, er is altijd iets te doen. De kleinsten kunnen slapen in een buitenbedje. Wij bieden allerlei activiteiten aan, op de locatie, maar ook daarbuiten. De buurt, school, bibliotheek, het verzorgingshuis of samen naar de bakker. Op werkdagen staan we  ‘s ochtends klaar om jou en je kind(eren) te begroeten. We zijn er voor je tot vroeg in de avond. Het hele jaar. Kijk voor de exacte openingstijden bij je eigen locatie.

Peuteropvang 2-4 jaar

De eerste stapjes zijn voor je peuter het begin van een ontdekkingsreis. Peuters willen van alles onderzoeken en uitproberen. Ze maken bij ons vrienden en vriendinnen en leren veel van elkaar. Waaghalzen, grapjassen, hartendiefjes en hoogvliegers, allemaal hebben ze de ruimte nodig om in hun eigen tempo, op hun eigen manier te groeien. In een omgeving die helemaal op hen is afgestemd: tafels en stoelen op peuterhoogte en kasten waarin ze zelf kunnen uitzoeken wat ze willen gaan doen. Zo wint je peuter snel aan zelfstandigheid. En dat geeft zelfvertrouwen. Spelenderwijs vormt de peuteropvang een mooie voorbereiding op de basisschool.

Daarnaast bieden we ook opvang met een Voor- en Vroegschools Educatie programma (VVE), bedoeld voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Een VVE programma biedt extra ondersteuning in voorbereiding op de basisschool. Welk VVE- programma wordt aangeboden, is afhankelijk van de gemeente waarin de locatie zich bevindt. Zij bepaalt namelijk de voorzieningen en stelt eisen en voorwaarden aan de peuteropvang. Daardoor verschillen zowel het aanbod als de ouderbijdrage per gemeente.

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Een schoolgaand kind wint een wereld aan zelfstandigheid. Het ontdekken van eigen talenten, vrienden en vriendinnen: als ouder voel je dat je je kind een stukje meer los mag laten. Dat doen wij ook op de BSO. Zeker oudere kinderen willen zelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Een kind moet kunnen vallen en weer opstaan. Mede dankzij de enthousiaste inbreng van de kinderen zelf, is ons activiteitenaanbod iedere dag weer gevarieerd en uitdagend. Sporten, knutselen, theater maken, koken. Niks moet, chillen op de bank mag ook. Want tijd bij de BSO is vrije tijd. Ook kan op locatie ingespeeld worden op themadagen- of weken, met een vaak spectaculair activiteitenprogramma. Wij werken ten slotte landelijk, daar heeft iedere locatie profijt van. De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van vier tot dertien jaar. Na school, op vrije dagen, maar ook in de vakanties.

Voorschoolse opvang

Op sommige locaties bieden we ook voorschoolse opvang. Even spelen, nog een beetje ontbijten of chillen voordat school begint. Wanneer het tijd is, brengen onze medewerkers de kinderen naar school.

Tussenschoolse opvang

Samen overblijven en eten in een ontspannen en gezellige sfeer. Kinderen die het nodig hebben kunnen hun energie kwijt of juist weer opladen voor de middag. Tussenschoolse Opvang (TSO) is gericht op invulling van vrije tijd en ontspanning, onder begeleiding van geschoolde vrijwilligers, die bijgestaan worden door TSO-coördinatoren.

Tussenschoolse opvang lijkt qua vorm en inhoud op buitenschoolse opvang, maar valt onder de onderwijswetgeving. Ouders komen dus niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten (Kinderopvangtoeslag). Een school heeft de verantwoordelijkheid voor het (laten) organiseren van de TSO en ontvangt hiervoor budget van de overheid. Ook kan een school ervoor kiezen de TSO uit te besteden. De school stelt zelf het overblijftarief vast, dat bij de ouder in rekening wordt gebracht.

Neem voor meer informatie contact op met je school. Zij weten in hoeverre de TSO via Humankind wordt gefaciliteerd.