Onze opvangvormen

Contact met Humankind heeft een blijvende positieve impact op het leven van een kind. Dat is onze bedoeling. Geen kinderopvang, maar kindontwikkeling! Ons aanbod is van hoge pedagogische kwaliteit, gebaseerd op ruim 35 jaar ervaring, veelzijdig en compleet. Met ruim 450 locaties voor baby-, peuter- en buitenschoolse opvang zijn we altijd dichtbij.

Opgroeien in een groep

Opgroeien in een groep biedt een aanvulling op de ontwikkelingsmogelijkheden thuis. Kinderen beleven plezier aan elkaar én leren veel van elkaar. Al op heel jonge leeftijd leren ze rekening houden met anderen en dingen samen doen. Voor elke leeftijdsfase heeft de groep een andere betekenis. Een baby kan erg genieten van andere kinderen om zich heen en een peuter is blij met al zijn speelkameraadjes. Kinderen op de BSO inspireren elkaar. Kinderen herkennen zich in een ander.

Een goed functionerende groep vraagt aandacht van de pedagogisch medewerkers. Zij zijn de verbindende schakel en kunnen ervoor zorgen dat de groep een veilige plek is voor alle individuele kinderen. De kinderen hebben het gevoel bij elkaar te horen, ze beleven samen plezier en leren veel van elkaar. Dat kan veilig en prettig want de pedagogisch medewerker houdt ook het groepsbelang in het oog.

Deze inhoud is gedeactiveerd totdat cookies zijn geaccepteerd

Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Ruim baan voor baby’s is de naam van onze werkwijze met baby’s van 0 tot 2 jaar. Het uitgangspunt is dat baby’s van nature competent zijn. Volwaardig, maar afhankelijk. Onze verzorging is aandachtig en respectvol. Wij geven de allerjongsten vrije bewegingsruimte en ruimte voor eigen initiatief, vanuit een basis van veiligheid. Dat zie je terug in hoe wij de dingen doen. Het verschonen van de luier is een contactmoment en de voeding krijgt je baby bij één van ons op schoot. In de ruime grondbox kan je kind vrijuit bewegen. En de kleinsten kunnen slapen in een buitenbedje. Voor baby’s en dreumesen is de groep belangrijk om spelenderwijs allerlei (sociale) kennis en vaardigheden op te doen. Vanaf de peuterleeftijd gaan (beginnende) vriendschappen een rol spelen.

Wij stimuleren, faciliteren en dagen je kind uit. We bieden aan wat past bij zijn of haar ontwikkeling. Een kind dat zelf kan zitten, wil zelf eten. En knoeien, want dat hoort bij oefenen. Een kind dat kan lopen, wil springen, klimmen, klauteren en ravotten. Peuters doen bij ons van alles, op de locatie, maar ook daarbuiten. De buurt, school, bibliotheek, het verzorgingshuis of samen met de pedagogisch medewerker naar de bakker. Onze kinderen gaan veel en vaak naar buiten. Daar ligt de wereld voor hen open. Want slecht weer bestaat niet.

Peuteropvang 2-4 jaar

Maak plaats voor peuters is de naam van onze werkwijze voor kinderen van 2 tot 4 jaar. We zien peuters als natuurlijke onderzoekers, ontdekkingsreizigers. Ze krijgen van ons het vertrouwen en de ruimte om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen. We geven kinderen alle kans om zélf te doen. Niet alleen tijdens activiteiten, maar juist tijdens de ‘gewone’ dagelijkse bezigheden.

Bij ons maken ze vrienden én leren veel van elkaar. Ze krijgen de ruimte zich te ontwikkelen in hun eigen tempo, op hun eigen manier. In een omgeving die helemaal op hen is afgestemd. Daarom zie je bij ons tafels, stoelen, banken en kasten op peuterhoogte. Zelf kunnen is zelf doen. Zo wint je peuter snel aan zelfstandigheid. En dat geeft zelfvertrouwen. Op verschillende locaties bieden we kinderen van 2 tot 6 jaar een VE (Voorschoolse Educatie) programma aan: extra ondersteuning in voorbereiding op de basisschool. Door middel van een thematisch aanbod, een uitnodigende en gezellig ingerichte ruimte en uitdagende activiteiten stimuleren we peuters om nieuwe woorden te leren, na te denken, te spelen met andere kinderen, hun motoriek te oefenen (beheersen van het bewegen), zich te concentreren en te luisteren.

Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

Op onze BSO’s kan alles. Nou ja, bijna alles. Sporten, knutselen, theater maken, vloggen, koken. Of als je een kleuter bent, rustig omschakelen en bijkomen van je schooldag. Niks moet, chillen op de bank mag ook. Want tijd bij de BSO is vrije tijd. Een schoolgaand kind wint een wereld aan zelfstandigheid. Het ontdekken van eigen talenten, gaat gepaard met vallen en weer opstaan.

Go BSO is de naam van onze werkwijze met kinderen in de BSO. Kinderen spelen zelf de hoofdrol in het creëren van hun eigen BSO. Ze participeren, hebben een stem. Ze zorgen samen voor hun BSO. Voor elkaar, voor de ruimte en spullen, voor onze omgeving en kiezen zelf de activiteiten.

Binnen de BSO nemen prépubers een speciale plek in. ‘Opgevangen worden’ op de BSO is niet cool. Hun BSO is een toffe plek om te zijn na schooltijd. Een plek die ze zelf mee vormgeven, waar hun verantwoordelijkheid betekenis heeft en waar ze kunnen experimenteren op sociaal-emotioneel gebied.

 

In onze pedagogiek staan vier domeinen centraal. Iedere dag, voor ieder kind. Ongeacht leeftijd of opvangvorm.

Lees meer..