Onze kijk op kinderen

Ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene maakt onze samenleving mooier. En dus de wereld. Dit prachtige, grootse doel begint bij het zien en echt leren kennen van ieder kind zoals hij of zij is. Oplettend zijn en inspelen op de behoefte van het kind. Het aanbod dat wij hebben voor je kind is veelzijdig, vakkundig onderbouwd en draagt bij tot zijn of haar optimale ontwikkeling.

Bewustwor­ding vanuit hart voor mens en natuur. Zelfstandigheid, autonomie en goed zorgen voor jezelf en de ander.

Voor een baby is de wereld nog klein en speelt het leven zich vooral thuis of dichtbij huis af.

Een kleine wereld vol beloften en mogelijkheden, met een basis van veiligheid en voorspelbaarheid. Dit geeft je kind een gevoel van bescherming en vertrouwen. Emmi Pikler, kinderarts en pedagoog, stelt dat bewegen en spelen in deze relatieve vrijheid en écht contact cruciaal zijn voor de ontwikkeling van het kind. Dit zie je terug in hoe wij de dingen doen. Het verschonen van de luier is bijvoorbeeld een contactmoment en niet een noodzakelijke handeling. Ook de inrichting van de ruimte is erop gericht de jongsten vrij en zelfstandig op onderzoek te laten gaan. Kinderen kruipen en rollen in een grote grondbox en de meubels zijn zo laag, dat peuters geen hulp nodig hebben om te gaan zitten of te eten. Alles wat je zelf kan, mag je bij ons zelf doen. En ontdekken. Wij bieden kinderen een omgeving en spelmateriaal dat helemaal is afgestemd op hun ontwikkeling.

Een peuter voelt al snel de behoefte om de wereld in te gaan.

Eigenlijk meteen vanaf het moment dat het kind kan lopen. Peuters vinden het buiten de groep ook allemaal heel interessant. Er gaat een wereld voor ze open, stap voor stap. Ze krijgen te maken met allerlei verschillende invloeden van buitenaf.

De leefomgeving speelt een belangrijke rol voor het opgroeiende kind. Wij bieden allerlei activiteiten aan om de peuter op deze ontdekkingsreis te stimuleren, op de locatie, maar ook daar­buiten. De buurt, school, sportvereniging, muziekschool, bibliotheek, al wat er aan voorzieningen te vinden is in dorp of stad. Samen gaan we brood halen bij de bakker om de hoek of bezoeken we het verzorgingstehuis en verrassen we de bewoners.

Een jong kind in de basisschoolleeftijd heeft al een hele wereld aan zelfstandigheid gewonnen.

En dat merk je. Het ontdekken van eigen talenten, omgaan met vrienden en vriendinnen: als ouder voel je dat je je kind een stukje meer los mag laten. Op die manier gaan wij op de BSO ook met de kinderen om. Binnen de grenzen van veiligheid moet een kind kunnen vallen en opstaan. Mede dank­zij de enthousiaste inbreng van de kinderen zelf, is ons activiteitenaanbod gevarieerd en uitdagend. Ook kunnen BSO locaties bijvoorbeeld meedoen aan landelijke themaweken en zo profijt hebben van de grootte van onze organisatie.