Onderwijs

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers weten elkaar steeds beter te vinden. Logisch en wenselijk vinden wij, want beide vullen elkaar aan. Door meer en intensievere samenwerking tussen beide vakgebieden is veel winst te behalen. Educatie betreft vooral didactiek, terwijl pedagogiek gaat over de algehele ontwikkeling van een kind. Wederzijdse ondersteuning komt de werkdruk in het onderwijs ten goede en door kennis en ervaring te delen, wordt ieder kind vanuit een breder perspectief begeleid. Wij zien nu en in de toekomst kansen en stimuleren en faciliteren initiatieven om didactiek en pedagogiek meer samen te brengen.

Wat kunnen wij voor je doen?

Onze samenwerking met onderwijs neemt verschillende vormen aan. Veel is mogelijk: van het organiseren en aanbieden van gezamenlijke activiteiten, onder en buiten schooltijd, tot het samen voor de groep staan. En uiteindelijk zelfs een volledig geïntegreerd aanbod van onderwijs en opvang. We horen graag wat jouw wensen zijn. We voelen ons thuis in integrale kindcentra waar scholen en kinderopvang samenkomen en drempels vanzelf verdwijnen. Maar werken ook samen op afstand, zorgen voor soepele instroom van vierjarigen en warme overdracht, bieden extra aandacht aan kinderen die het nodig hebben. We staan voor ontschotting en zetten vol overtuiging het kind centraal.

Ook samenwerken?

Wij willen je beter leren kennen, samen kijken of we onze krachten kunnen bundelen. Samen onderzoeken wat nodig is, waar behoefte aan is of wat je wens is. Vervolgens brengen we bijvoorbeeld de juiste personen met elkaar in contact of stellen we een maakteam samen. Op kleine schaal of juist vanuit een grote gedachte, uitgaande van verschillende perspectieven en vakgebieden. Samenwerking is maatwerk met maar één doel: optimale ontwikkeling van ieder kind. We gaan graag met je in gesprek.

Bel 0900 - 5 10 15 20 en toets je postcode in om terecht te komen bij het dichtstbijzijnde regiokantoor.