Onderwijs

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers weten elkaar steeds beter te vinden. Logisch en wenselijk vinden wij, want beide vullen elkaar aan. Door meer en intensievere samenwerking tussen beide vakgebieden is veel winst te behalen. Educatie betreft vooral didactiek, terwijl pedagogiek gaat over de algehele ontwikkeling van een kind. Wederzijdse ondersteuning komt de werkdruk in het onderwijs ten goede en door kennis en ervaring te delen, wordt ieder kind vanuit een breder perspectief begeleid. Wij zien nu en in de toekomst kansen en stimuleren en faciliteren initiatieven om didactiek en pedagogiek meer samen te brengen.

Onze partners

Met deze organisaties werken we samen.