Actueel

Levensecht leren

10 augustus 2020 - Actueel

De weken zonder reguliere kinderopvang waren druk. We zijn blij er weer meer op uit te mogen, weliswaar langs de meetlat van anderhalve meter. Want veiligheid is het leidende principe en zoals het zich nu laat aanzien, blijft dit voorlopig nog wel even zo. Dit zou kunnen pleiten voor ‘meer thuis’, ook in het nieuwe normaal. Het ging tenslotte toch best prima? Of hebben kinderen meer nodig dan de veiligheid van thuis? Alles leidt tot die ene vraag: waarom kinderopvang?

 

Artikel Clique Magazine- juli 2020
Lees het volledige artikel hier.

De kern van ieder kind
Kinderen hebben veel mogelijkheden in zich. Ze zijn ontdekkingsreizigers, van nature nieuwsgierig naar anders of nieuw. Die nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door nieuwe ervaringen. Daar leren zij van, spelenderwijs. Met iedere stap die het kind zet, letterlijk of figuurlijk, is het onderweg naar zoveel mogelijk zelf doen, denken en beslissen. Kinderen hebben ruimte nodig, moeten kunnen experimenteren, ontdekken en ontwikkelen.Ieder op een eigen manier, in het eigen tempo, alleen en samen met anderen. Vanuit een basis van vertrouwen leren kinderen veel en intensief door de ervaringen die ze opdoen. Dit is van grote betekenis voor hun ontwikkeling.

Waarom kinderopvang

Opgroeien kan een kind overal, maar om werkelijk tot bloei te komen is meer nodig. Dit vraagt andere kinderen en volwassenen. Kinderen als individu beschouwen? Ja natuurlijk. En kinderen als volwaardig mens benaderen en behandelen? Ja, zeker. Daarnaast zijn het (net als volwassenen) sociale wezens. Kinderen hebben anderen nodig. Zodat ze van betekenis kunnen zijn. En op hun beurt van anderen kunnen leren. Als je je hiervan bewust bent, kun je kinderen passende, gewenste en verrijkende ontwikkelingskansen bieden. Dat doet kinderopvang.

  1. Belang van de groep 

Buiten het gezin is kinderopvang de eerste plek waar kinderen met anderen in contact komen. Volwassenen, maar vooral kinderen. Omgaan met andere kinderen zit boordevol ontwikkelingsmomenten. Hoe jong ze ook zijn. We weten bijvoorbeeld dat baby’s taal sneller oppikken, als er meerdere leeftijdsgenootjes in de groep zijn. Ook al kunnen ze zelf nog niet praten. Peuters blijken taal vooral van elkaar op te pikken. In contact met anderen leert een kind zichzelf kennen, de ander en langzaamaan ook de rest van de wereld. Interactie in een groep is nodig voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Op een kinderopvanglocatie leren kinderen leven buiten de bekende gezinssituatie. Samen delen, spelen en leren. Voor het eerst. En jarenlang.

 

  1. Mini-maatschappij 

Kinderopvang is een samenleving in het klein, waar kinderen het leven kunnen oefenen. Waar ze mogen en durven proberen. Met vallen en opstaan. Want ook, of juist, van fouten kun je leren. In deze mini-maatschappij oefent een kind met meedoen, interactie en omgaan met verschillen. Ze ervaren dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat niet iedereen hetzelfde eruitziet, denkt, doet of voelt. In een veilige en vertrouwde setting helpt kinderopvang kinderen hun emoties te voelen, leren kennen, uiten en benoemen. Ze leren naar elkaar te luisteren en ook voor zichzelf op te komen. Kinderen leren vooral van elkaar. Pedagogisch professionals observeren en faciliteren kindontwikkeling vanuit hun kennis en ervaring. Ook de fysieke ruimte, het programma en de activiteiten zijn afgestemd op optimale kindontwikkeling. Dankzij de groep maken kinderen allerlei samenlevingssituaties mee. In het klein, maar levensecht.

 

  1. Kindkracht 

Een kind is competent. Kinderen zijn geen onaffe volwassenen, maar volwaardige mensen die initiatief kunnen nemen en verantwoordelijkheid kunnen dragen. Al stelde de Poolse pedagoog en kinderarts Janusz Korczak dit al in de vorige eeuw, aan waarheid heeft zijn visie niets ingeboet. In de praktijk van Humankind kinderopvang betekent dit dat het kind bepaalt en leidend is in wat het kan, wil en nodig heeft. Kinderen denken, doen en beslissen mee. Ook als het gaat om het nadenken over de anderhalve meter samenleving, getuige de oproep van premier Rutte tijdens een van de persconferenties. In kinderopvang van Humankind worden kinderen vergelijkbare kansen geboden voor ontplooiing, die in de thuissituatie niet te realiseren zijn. Zo adviseren de kinderraden de regiodirectie en gaan zij in gesprek met de Raad van Bestuur. Ook gaan zij zelf na welke problemen nu écht aangepakt moeten worden. Beweegarmoede bijvoorbeeld. Daar kwam de kinderraad in Zuid-Holland zelf mee. Vervolgens is een ‘design challenge’ georganiseerd met 8 deelnemende groepen van BSO-kinderen. Het resultaat: verrassend creatieve oplossingen om beweegarmoede te lijf te gaan. Zo goed, dat Humankind ze in de praktijk gaat uitwerken.

Kinderopvang is samenwerken aan een mooiere samenleving

Kinderopvang is gebaseerd op pedagogische kwaliteit, geworteld in de huidige maatschappelijke context en resulteert in optimale groei en bloei van ieder kind. Wat kinderen bij Humankind leren, helpt hen later in de maatschappij een plek te vinden en verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en anderen. Niet alleen voor later, ook voor nu. Ieder kind dat opgroeit tot een krachtige volwassene maakt de samenleving mooier.

©Verschenen in Clique Magazine van 11 juli 2020. Lees het artikel in Clique Magazine hier.